top of page

Tabela cookies - Wix.com

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2020 r

Poniższa tabela plików cookie zawiera informacje o rodzaju, kategoriach, celu i czasie przechowywania plików cookie umieszczanych przez Wix i zewnętrznych dostawców usług.

Prywatne pliki cookies:

Nazwa
Cel
Czas przechowywania
Kategoria
userType
Identyfikacja zalogowanych użytkowników
3 miesiące
Procesy
wixSession2
Sesja uwierzytelnienia użytkownika
15 dni
Procesy
XSRF-TOKEN
Bezpieczeństwo
sesja
Procesy
_ASID
Usuwanie usterek w systemie
dzień
Procesy
_AVID
Wygenerowanie identyfikatora dla nieuwierzytelnionego użytkownika
3 miesiące
Procesy
_ansPAID
Identyfikacja zalogowanych użytkowników (Centrum pomocy Wix)
3 miesiące
Procesy
_AC
Identyfikacja zalogowanych użytkowników (Centrum pomocy Wix)
15 dni
Procesy
_WAGU
Tymczasowy token wykorzystywany przez kanał wsparcia Wix
7 dni
Procesy
_WAT
Identyfikacja zalogowanych użytkowników (Centrum pomocy Wix)
14 dni
Procesy
SSR-caching
Wskazanie systemowi, który strona została renderowana
minuta
Procesy
_wixCIDX
Monitorowanie i usuwanie usterek w systemie
3 miesiące
Procesy
_wixVIDX
Monitorowanie i usuwanie usterek w systemie
3 miesiące
Procesy
_wixAB3
Zapisanie statusu eksperymentów użytkownika na platformie Wix.com.
6 miesięcy
Procesy
_wixAB3|<GUID>
Zapisanie statusu eksperymentów użytkownika na platformie Wix.com.
4 godziny
Procesy
hs
Bezpieczeństwo
sesja
Procesy
wixLanguage
Identyfikacja zalogowanych użytkowników
rok
Procesy
_wix_browser_sess
Monitorowanie i usuwanie usterek w systemie
sesja
Procesy
svSession
Identyfikacja użytkownika przed rejestracją/logowaniem
sesja
Procesy
wixRec
Pomiar efektywności systemu
2 godziny
Procesy
wixvertical
Powiązanie między wybranym rozwiązaniem biznesowym a selektorem planów
12 miesięcy
Procesy
_wixUIDX
Identyfikacja użytkownika w celu udzielenia pomocy
3 miesiące
Procesy
wixMagento
Przechowywanie statusu użytkownika podczas korzystania z eCommerce
sesja
Procesy
wixClient
Identyfikacja zalogowanych użytkowników
14 dni
Procesy
fedops.logger.sessionId
Synchronizacja identyfikatora sesji
12 miesięcy
Procesy

Pliki cookie stron trzecich:

Nazwa
Strona trzecia
Cel
Czas przechowywania
Kategoria
_wpbi
Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka
2 lata
Marketing
_wsbi
Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka
2 lata
Marketing
_fbc
Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka
2 lata
Marketing
_fbp
Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka
2 lata
Marketing
_gat
Google Universal Analytics
2 lata
Analityka
_gid
Google Universal Analytics
2 lata
Analityka
_utm*
Google Universal Analytics
2 lata
Analityka
__utma
Google Universal Analytics
2 lata
Analityka
__utmb
Google Universal Analytics
30 minut
Analityka
__utmc
Google Universal Analytics
Sesja
Analityka
__utmv
Google Universal Analytics
2 lata
Analityka
__utmz
Google Universal Analytics
6 miesięcy
Analityka
_gcl_aw
Google Universal Analytics
Sesja
Analityka
TS*
Bezpieczeństwo
Sesja
Procesy
_px
Bezpieczeństwo
dzień
Procesy
_px3
Bezpieczeństwo
10 minut
Procesy
_pxvid
Bezpieczeństwo
18 miesięcy
Procesy
New Relic
Wydajność systemu
12 miesięcy
Procesy
_ym_*
Marketing Yandex Metrica
12 miesięcy
Marketing
_ym_uid
Marketing Yandex Metrica
12 miesięcy
Marketing
bottom of page