top of page

Chính sách Giao hàng

Chính sách Giao hàng đi kèm với một số lợi ích cho cả bạn và khách hàng của bạn. Một số lợi ích này là mọi người sẽ có nhiều khả năng mua hàng của bạn hơn nếu bạn có Chính sách Giao hàng rõ ràng vì họ sẽ không có bất kỳ thắc mắc nào về khung thời gian giao hàng hoặc quy trình giao hàng của bạn.

Nhìn chung, bạn cần đưa những thông tin gì vào Chính sách Giao hàng của mình?

  1. Thời gian xử lý đơn hàng.

  2. Chi phí giao hàng

  3. Tùy chọn giao hàng trong nước và quốc tế

  4. Các trường hợp cung cấp dịch vụ có thể bị gián đoạn

Những giải thích và thông tin được cung cấp trong tài liệu này chỉ là giải thích, thông tin và ví dụ chung chung. Bạn không nên coi bài viết này như lời khuyên pháp lý hoặc khuyến nghị về những việc mà bạn thực sự nên làm. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý để giúp bạn hiểu rõ và hỗ trợ bạn trong quá trình xây dựng chính sách giao hàng của mình.

bottom of page