top of page

Theo dõi thói quen hàng ngày

TrackMate XE 0.4

Công cụ theo dõi giúp bạn sống khỏe mỗi ngày 

THEO DÕI TẬP LUYỆN

Điều chỉnh thói quen hàng ngày với dữ liệu tập luyện chính xác

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

HỆ THỐNG THÔNG BÁO

Nhắc nhở bạn duy trì thói quen

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

Màu sắc phù hợp mọi phong cách

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

HỆ THỐNG CẢNH BÁO

Cùng lắng nghe
cơ thể bạn

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

Các thông số của TrackMate XE 0.4

Thời lượng pin 20 tiếng

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa.

Kết nối Bluetooth

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa.

Sạc không dây

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa.

Chống nước

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa.

THÊM HIỂU BẢN THÂN

Theo dõi thói quen ngủ của bạn

THỞ SÂU

Hướng dẫn thư giãn trong chánh niệm

THIẾT BỊ GIÚP THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

Mua TrackMate XE 0.4 ngay hôm nay

Đăng ký ngay để được giảm
15% đơn hàng đầu tiên

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

bottom of page