top of page


Minh

Showreel 2035

LÊ MINH là một đạo diễn, nhà thiết kế & nghệ sĩ tài ba đang hoạt động tại Hà Nội. Gần đây, ông đã được Tạp chí Screen-Eye bình chọn là một trong “10 đạo diễn thương mại tài năng nhất”.

Tác phẩm
mới nhất

bottom of page