top of page

Hôn lễ được tổ chức vào hồi 17 giờ ngày 8 tháng 4 tại số 99 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là những thông tin bạn cần biết.

DI CHUYỂN

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

CHỖ NGHỈ

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

TRANG PHỤC

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

Cả ba phần đều diễn ra tại

Royal Tower

Số 99 Hai Bà Trưng, Hà Nội

17

Đón khách

giờ

Nhấp vào đây để thêm văn bản

18

giờ

Hôn lễ

Nhấp vào đây để thêm văn bản

19

giờ

Tiệc cưới

Nhấp vào đây để thêm văn bản

QUÀ CƯỚI

Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để thêm văn bản và sửa.

bottom of page