top of page

Tạo nền móng cho tương lai

Nhà thầu đáng tin cậy từ năm 1968

Xây dựng là thế mạnh của MCR

MCR dẫn đầu
về chất lượng dự án

Công trình thương mại

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Hãy kéo và thả tôi ở bất kỳ nơi nào mà bạn muốn trên trang.

Đây là nơi tuyệt vời để viết văn bản dài về công ty và dịch vụ của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian này để giới thiệu chi tiết hơn về công ty của mình. Hãy nói về đội ngũ của bạn và các dịch vụ mà bạn cung cấp. Hãy kể cho khách truy cập chuyện bạn nảy ra ý tưởng kinh doanh thế nào và điều gì làm bạn khác biệt so với đối thủ.

Công trình hạ tầng

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

Đây là nơi tuyệt vời để viết văn bản dài về công ty và dịch vụ của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian này để giới thiệu chi tiết hơn về công ty của mình. Hãy nói về đội ngũ của bạn và các dịch vụ mà bạn cung cấp.

Công trình nhà ở

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.
Hãy kéo và thả tôi ở bất kỳ nơi nào mà bạn muốn trên trang. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Chúng tôi là ai

Giới thiệu về MCR

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

1968

Năm thành lập

282

Dự án đã hoàn thành

150

Chuyên viên

35

Đối tác kinh doanh

Aaron Masterson

CEO, MCR Construction

Dịch vụ

MCR cung cấp nhiều dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết về bạn.

Công trình thương mại

Công trình nhà ở

Dịch vụ tiền thi công

Quản lý công trình

Các dự án đặc biệt

Công trình cơ sở hạ tầng

Kỹ thuật dân dụng

Xây dựng cảnh quan

Chuyên môn

Dự án của MCR

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Khách hàng

MCR tin rằng mỗi khách hàng là một đối tác lâu dài

bottom of page