top of page

NK Studio

Đội ngũ thiết kế của chúng tôi cộng tác với các chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực khác nhau để mang lại sản phẩm chính xác & chuyên nghiệp cho khách hàng.

Về NK Studio

Chúng tôi tin rằng thiết kế và cách kể chuyện sống động có thể thể hiện bản chất và cá tính của thương hiệu. Từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành dự án, chúng tôi luôn lắng nghe để đảm bảo mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng của mình. Chúng tôi kết hợp giữa cảm hứng thiết kế từ thế giới nghệ thuật với nghiên cứu và phân tích thị trường để thiết kế ra một bộ nhận diện thực sự độc đáo cho khách hàng.

Giá trị

Tư duy. Chiếm 90% công việc.

Học hỏi. Khám phá những điều chưa biết.

Tìm cảm hứng. Tạo ra điều mới mẻ.

Cộng tác. Việc lớn không thể làm một mình.

Sáng tạo. Không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ của NK Studio gồm các nhà thiết kế, nhà chiến lược nội dung, nhà nghiên cứu thị trường và quản lý khách hàng. Cách thức cộng tác của chúng tôi sẽ phát huy các kỹ năng và chuyên môn đa dạng của đội ngũ từ A đến Z.

Dịch vụ

Thiết kế web

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Minh họa

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Thiết kế in ấn

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Đóng gói

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Thương hiệu

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Biển quảng cáo

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

bottom of page