top of page

THIẾT KẾ GAME

DUY TATE

Tôi là nhà thiết kế game đa nền tảng tại Hà Nội, chuyên thiết kế nhân vật và cấp độ game

Dự án mới nhất

Battle of Braves | PlayStation | 2035

DỰ ÁN CỦA TÔI

01

BẮN SÚNG GÓC NHÌN THỨ 1

THIẾT KẾ

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

02

NHIỆM VỤ

ĐỘC LẬP

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

03

PHỔ THÔNG

THIẾT KẾ

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

NHÂN VẬT

bottom of page