top of page

Gói đăng ký mua
cà phê theo tháng

Cách thức hoạt động

01

Chọn loại cà phê yêu thích

02

Chọn gói đăng ký theo tháng

03

Thưởng thức cà phê giao tận nhà

Giới thiệu

Cà phê chuẩn gu cho người sành

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

Các gói đăng ký

Gói Coffee Club
cơ bản

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung của bạn & thay đổi phông chữ.

 Gói Coffee Club
đặc biệt

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung của bạn & thay đổi phông chữ.

Hương vị
của tháng

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung của bạn & thay đổi phông chữ.

Cà phê ngon vì một thế giới tốt đẹp hơn

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ.

bottom of page