top of page

Dara Nguyễn

Đồ họa     Tương tác     Nghệ thuật 

Giới thiệu

Tôi là nhà thiết kế đồ họa với nhiều năm kinh nghiệm.

Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Đã từng cộng tác với các thương hiệu Kana, Dih-Zahyn, Nespola, Equals, Lido Bianco và LEMO. Tôi giúp các thương hiệu biến ý tưởng thành hiện thực.

Tác phẩm

Tác phẩm

Silk Skincare - Thiết kế web

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

This Is Us - Chiến dịch mạng xã hội

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Hội thảo trực tuyến TrendTech -
Nghệ thuật số

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Moon - Thiết kế App

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

Dự án Women Alliance - Thiết kế web

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.