top of page

Hải Lê

ĐT: 024 3456 7890

 • LinkedIn
 • Twitter

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Hãy kéo và thả tôi ở bất kỳ nơi nào bạn muốn trên trang. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

HỒ SƠ

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

Chuyên viên thị trường

Tập đoàn BioMondi

Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết thêm về bạn.
   

 • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết thêm về bạn.

 • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết thêm về bạn.

2035 - Hiện tại

Chuyên viên phân tích kinh doanh CNTT

Công ty cổ phần Create-IF.

Thanh Xuân, Hà Nội

 • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết thêm về bạn.
   

 • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết thêm về bạn.
   

 • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng biết thêm về bạn.

2035 - 2035

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Đại học Studyhall

Thạc sĩ phân tích kinh doanh

California, Hoa Kỳ

2035 - 2035

Đại học Ngoại thương

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Hà Nội, Việt Nam

2035 - 2035

KỸ NĂNG & CHUYÊN MÔN

Quản lý dữ liệu

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

Khoa học máy tính

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

Nghiên cứu

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

 • Tôi là đầu đề. Nhấp vào đây để sửa.

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Điện thoại

024 3456 7890

Email

 • LinkedIn
 • Twitter
bottom of page