top of page

Lê Linh Ly

Người viết nội dung

ĐT 024 3456 7890

Email lienhe@web.com
Đ/c Số 99 Hai Bà Trưng, Hà Nội

LinkedIn  Facebook  Twitter

giới thiệu

GIỚI THIỆU

Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp để thêm nội dung và thay đổi phông chữ. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

hồ sơ

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Tôi là nơi tuyệt vời để bạn kể một câu chuyện và cho người dùng biết thêm về bạn.

KINH NGHIỆM CV

2035 - Hiện tại

Người viết nội dung web

My Bite

Hoàn Kiếm, Hà Nội

2035 - 2035

Người viết nội dung

Unilife

Cầu Giấy, Hà Nội

2035 - 2035

Thực tập viết nội dung

InspirationIT

Đống Đa, Hà Nội

HỌC VẤN

2035 - 2035

Đại học Study Hall

Cử nhân Marketing và Truyền thông

California, Mỹ

THÀNH TÍCH CHÍNH

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng tìm hiểu về bạn.

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng tìm hiểu về bạn.

  • Tôi là đoạn văn. Nhấp vào đây để thêm văn bản và chỉnh sửa. Cho người dùng tìm hiểu về bạn.

liên hệ

LIÊN HỆ

ĐT 024 3456 7890

Email lienhe@web.com

Đ/c Số 99 Hai Bà Trưng, Hà Nội

LinkedIn

Facebook

Twitter

bottom of page