top of page

คุณเคยเดือดร้อนจากการบาดเจ็บหรือไม่

คุณควรจะ
ได้รับ
การชดเชย

ขอบคุณที่ส่งข้อมูล!

ข้อดีของสำนักงาน​กิตติญาและวิภา

ไม่ชนะคดี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทนายความชั้นนำ

ให้คำปรึกษาฟรี

ผลลัพธ์ยอดเยี่ยม

อุทิศเพื่อความยุติธรรม

ติดต่อ

บริการของเรา

ทุรเวชปฏิบัติ
ทางการแพทย์

ความรับผิดด้านผลิตภัณฑ์

อุบัติเหตุจาก
การก่อสร้าง

เจ็บป่วยจาก
แร่ใยหิน

อุบัติเหตุ
ลื่นล้ม

บาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงาน

bottom of page