top of page

Returpolicy

Företag som säljer varor online måste kunna visa upp en returpolicy och en återbetalningspolicy.

 

Policyn är viktig för att följa konsumentskyddsbestämmelser och gör det möjligt att undvika reklamationer från kunder som inte är nöjda med sina köp.

 

Observera att många webbplatser som säljer fysiska varor har en återbetalningspolicy i ett separat dokument. Dokumentet innehåller vanligtvis mer instruktioner och information om förfarandet vid retur och återbetalning.

Förklaringarna och informationen som tillhandahålls häri är endast allmänna förklaringar, information och exempel. Du bör inte förlita dig på den här artikeln som juridisk rådgivning eller som rekommendationer om vad du faktiskt ska göra. Vi rekommenderar att du söker juridisk rådgivning för att hjälpa dig att förstå och skriva din återbetalnings-/returpolicy.

bottom of page