top of page

Polityka zwrotów

Firmy prowadzące internetową sprzedaż produktów są zobowiązane do przedstawienia swojej polityki zwrotu produktów oraz polityki zwrotu pieniędzy.

Jest to istotne dla zachowania zgodności z przepisami o ochronie konsumentów. Pozwala to uniknąć roszczeń ze strony klientów, którzy nie są zadowoleni z zakupionych produktów.

Należy zauważyć, że wiele stron internetowych zajmujących się sprzedażą dóbr fizycznych posiada politykę zwrotu pieniędzy w formie oddzielnego dokumentu. Zwykle zawiera ona bardziej szczegółowe instrukcje i informacje na temat procedur zwrotów produktów i pieniędzy.

Objaśnienia i informacje przedstawione w niniejszym tekście mają jedynie charakter ogólnych definicji i przykładów. Nie należy traktować niniejszego artykułu jako porady prawnej ani jako zalecenia odnośnie tego, jak faktycznie należy postępować. Zalecamy skorzystanie z porady prawnej, która pomoże zrozumieć ideę polityki wysyłkowej i ułatwi jej opracowanie.

bottom of page