top of page
 • Vimeo
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư là bản tuyên bố trình bày một số hoặc tất cả cách thức mà một trang web thu thập, sử dụng, tiết lộ và quản lý dữ liệu của khách truy cập và khách hàng. Chính sách quyền riêng tư đáp ứng yêu cầu pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập hoặc khách hàng.
 

Mỗi quốc gia đều có luật riêng với những yêu cầu khác nhau theo từng khu vực tài phán liên quan đến việc áp dụng chính sách quyền riêng tư. Đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ luật liên quan đến các hoạt động và địa điểm của bạn.

Nhìn chung, bạn nên đề cập điều gì trong Chính sách Quyền riêng tư của mình?

 

 1. Bạn thu thập loại thông tin nào?

 2. Bạn thu thập thông tin bằng cách nào?

 3. Tại sao bạn lại thu thập thông tin cá nhân đó?

 4. Bạn lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của khách truy cập trang web bằng cách nào?

 5. Bạn giao tiếp với khách truy cập trang web bằng cách nào (nếu có)?

 6. Dịch vụ của bạn có đang nhắm đến đối tượng Trẻ vị thành niên và thu thập thông tin từ Trẻ vị thành niên không?

 7. Cập nhật chính sách quyền riêng tư

 8. Thông tin Liên hệ

Bạn có thể xem bài viết hỗ trợ này để biết thêm thông tin về cách xây dựng chính sách quyền riêng tư.

Những giải thích và thông tin được cung cấp trong tài liệu này chỉ là giải thích, thông tin và ví dụ chung chung. Bạn không nên coi bài viết này như lời khuyên pháp lý hoặc khuyến nghị về những việc mà bạn thực sự nên làm. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên pháp lý để giúp bạn hiểu rõ và hỗ trợ bạn trong quá trình xây dựng chính sách quyền riêng tư của mình.

bottom of page