top of page

O zespole Nowak
i Partnerzy

Nasi adwokaci

To jest akapit. Kliknij, aby edytować i dodać własny tekst. To proste. Wybierz „Edytuj tekst” lub kliknij dwukrotnie, aby dodać własne treści i zmienić czcionkę.

Emilia Ugonoh      |      Partner 

To jest akapit. Kliknij, aby edytować i dodać własny tekst. To proste. Wybierz „Edytuj tekst” lub kliknij dwukrotnie, aby dodać własne treści i zmienić czcionkę.

Wypadki na budowie     Wypadki w miejscu pracy
Wypadki drogowe   
|   Wypadki lotnicze

Jan Sykulski      |      Adwokat

To jest akapit. Kliknij, aby edytować i dodać własny tekst. To proste. Wybierz „Edytuj tekst” lub kliknij dwukrotnie, aby dodać własne treści i zmienić czcionkę.

Wady produktu   |   Uszczerbek po upadku
Błędy lekarskie   
|   Pozwy zbiorowe

Paulina Nowak          Partner

To jest akapit. Kliknij, aby edytować i dodać własny tekst. To proste. Wybierz „Edytuj tekst” lub kliknij dwukrotnie, aby dodać własne treści i zmienić czcionkę.

Wypadki drogowe     Wypadki lotnicze 
Wady produktu   
|    Uszczerbek po upadku

Adam Żak      |      Adwokat

To jest akapit. Kliknij, aby edytować i dodać własny tekst. To proste. Wybierz „Edytuj tekst” lub kliknij dwukrotnie, aby dodać własne treści i zmienić czcionkę.

Błędy lekarskie   |    Pozwy zbiorowe
Spowodowanie śmierci   
  Pyły

bottom of page